Steinweg gaat voor efficiëntie en innovatie: de ontwikkeling van Pier 6

Wie Steinweg op de voet volgt, is ongetwijfeld op de hoogte van de ontwikkeling van Pier 6. Deze terminal, gelegen in het hart van het Waalhavengebied, wordt volledig toekomstbestendig ingericht. Operationeel directeur van Steinweg Milko Oldenburg en projectmanager Lara in ’t Veld delen vol enthousiasme hun inzichten over de totstandkoming van deze locatie.

Projectmanager, Lara in ‘t Veld & Operationeel directeur, Milko Oldenburg

Een strategische kans voor centralisatie

Het jaar 2021 markeerde het begin van de ontwikkeling van Waalhaven Pier 6. Samen met de aangrenzende pieren 5 en 7 is deze nieuwe locatie een imposante terminal van 46 hectare groot, ontworpen voor geavanceerde op- en overslag. Milko onderstreept de strategie achter deze ontwikkeling. “De ontwikkeling van Pier 6 is geboren uit de behoefte aan een centrale plek die perfect aansluit bij de brede logistieke dienstverlening van Steinweg. We hebben de kans benut om afscheid te nemen van meerdere kleinere terminals met beperktere logistieke waarde en te investeren in één grote terminal die als een krachtig knooppunt fungeert. De locatie van Pier 6 is uniek vanwege de centrale ligging in het Waal- en Eemhavengebied, directe wateraansluiting, spoorverbinding en nabijheid van de A15. Dit is logistiek gezien heel efficiënt, maar ook aantrekkelijk voor de werkgelegenheid, in het hart van Rotterdam met de skyline als decor.”

Nadat de beslissing op directieniveau werd genomen, kwamen al snel de operationele teams en techneuten samen aan de tekentafel om hun visie op de toekomstige inrichting te schetsen. Er werd een projectteam samengesteld, met projectmanager Lara in ’t Veld als ankerpunt.

Een efficiënte logistieke hub voor de toekomst

Bij de ontwikkeling van Pier 6 staat efficiëntie centraal. Milko benadrukt de doordachte inrichting van de terminal, gericht op een optimale logistieke workflow. “We hebben elk aspect van de terminal zorgvuldig ontworpen om de efficiëntie te maximaliseren. Denk aan strategisch geplaatste laad- en loszones, geoptimaliseerde opslagruimte en infrastructuur. Door slimme planning en investeringen in geavanceerde technologieën heeft Pier 6 een indrukwekkende capaciteit voor het snel verwerken van goederen, waardoor klanten profiteren van een vlotte doorvoer en snelle leveringen.”

Lara legt uit hoe er rekening is gehouden met toekomstige behoeften, zoals het opdelen van de loodsen in compartimenten voor de opslag van koopmansgoederen. “Het zijn natuurlijk gigantische loodsen, van ruim 40 meter breed. De ene loods is 252 meter lang en de ander 408 meter. Daarom hebben we goed nagedacht over de inrichting van de loodsen en het creëren van flexibiliteit voor de toekomst. De terminal is niet alleen bedoeld voor aluminium of andere metalen, maar ook voor project lading bijvoorbeeld, zoals offshore platforms voor windmolens.”

Duurzaamheid: een groene toekomst verankerd in de terminal

Duurzaamheid vormt de ruggengraat van Pier 6, waarbij de focus ligt op het verminderen van de ecologische voetafdruk en het aannemen van ‘groene’ opdrachten. Milko vertelt: “We hebben geïnvesteerd in elektrische voertuigen en kranen om de emissies zoveel als mogelijk te reduceren. Ook worden zonnepanelen op de daken geïnstalleerd voor de opwekking van groene stroom.” Lara vult aan dat duurzaamheid verder gaat dan alleen CO2-reductie. “Het omvat ook het waarborgen dat de investeringen die we doen, zowel financieel als operationeel, op de lange termijn hun waarde behouden. Naast het overwegen van zonnepanelen op het dak, richten we ons op duurzame bedrijfsprocessen en modellen. Het gaat er niet alleen om wat er op de terminal staat, maar ook om hoe het bedrijf functioneert en zich ontwikkelt.”

Pier 6 van bovenaf
Terminal Pier 6

Een model voor de toekomst

Lara benadrukt dat Pier 6 meer is dan een locatie op zich, maar een uniform model is voor andere locaties van Steinweg. “We streven naar uniformiteit. Ons doel is om een model te creëren dat niet alleen specifiek is voor deze terminal, maar ook elders kan worden toegepast, zoals bij de Botlek en in de Beatrixhaven. Dan heb ik het over de fysieke aspecten van de terminal, maar ook over de bedrijfsprocessen en -systemen die we testen en implementeren. We willen dat onze manier van werken en onze duurzame aanpak als voorbeeld kunnen dienen voor andere locaties in de toekomst.”

Afronding: de ingang waar alles samenkomt

Op dit moment is Lara vooral druk met de inrichting van de ingang van de terminal. Een uitdaging, op meerdere vlakken. “De nieuwe ingang en het nieuwe kantoor zijn inderdaad twee grote uitdagingen waar we momenteel op focussen en dat brengt spannende momenten met zich mee, omdat de terminal operationeel is en we werkprocessen zo min mogelijk willen verstoren. Verschillende systemen moeten naadloos met elkaar samenwerken, zodat we optimale efficiëntie in het afhandelingsproces waarborgen. We hebben dit alles doordacht aan de tekentafel. Nu is het moment daar om dat ook uit te voeren en alles samen te laten komen. Een essentiële fase, waarbij een nauwe samenwerking tussen verschillende afdelingen cruciaal is.”

De invloed van een gedreven projectteam

Achter de ontwikkeling van Pier 6 schuilt een professioneel en gedreven projectteam dat een belangrijke rol speelt bij het realiseren van deze ambitieuze terminal, zo benadrukt Milko: “Voor het projectteam bood de ontwikkeling van Pier 6 een kans om een indrukwekkend logistiek knooppunt te creëren, maar tegelijkertijd is het ook een platform voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het projectteam werd aangemoedigd om out-of-the-box te denken, nieuwe ideeën aan te dragen en hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Deze kans op groei en zelfontplooiing heeft een onmiskenbare stempel gedrukt op de passie en het enthousiasme die voelbaar zijn in het eindresultaat.”

Impact op werkgelegenheid en gemeenschap

Pier 6 gaat niet alleen de logistieke sector aan, maar heeft ook impact op de lokale gemeenschap in Rotterdam. De centrale ligging draagt bij aan extra werkgelegenheid en in het ontwikkelingsproces heeft Steinweg nauw samengewerkt met de omgeving. Zoals bijvoorbeeld met de bewonerscommissie van Heijplaat, om de impact op de omgeving te minimaliseren. Het succes van Pier 6 wordt actief gedeeld met de gemeenschap, waarbij regelmatige rondleidingen worden georganiseerd voor relaties, bewoners en studenten. Wanneer Lara de groepen rondleidt, ervaart ze zelf steeds opnieuw een gevoel van trots en verwondering over het indrukwekkende werk dat dagelijks wordt verricht. “Het is echt bijzonder om de reacties van mensen te zien wanneer ze de omvang en complexiteit van ons werk begrijpen. Als ik dan in het zonnetje over Pier 6 loop en de Rotterdamse skyline zie, dan denk ik: dat hebben we maar mooi geflikt met z’n allen…”

Gepubliceerd op: 27 februari 2024