Steinweg’s streven naar duurzaamheid: meer dan een marketinglabel

Aandacht voor duurzaamheid is vanzelfsprekend voor Steinweg, dat al meer dan 175 jaar actief is. Duurzaamheid is altijd al een drijvende kracht geweest. Door nieuwe en strengere wet- en regelgeving wordt de duurzame werkwijze van Steinweg echter steeds zichtbaarder. Voldoen aan strikte eisen en voorwaarden is voor Steinweg dan ook geen belemmering, maar een kans om de duurzame werkwijze te etaleren én optimaliseren. Want uiteindelijk zijn we bij Steinweg duurzaam bezig omdat we goed willen zijn voor mens en milieu, niet om een mooi label op te kunnen plakken voor de marketing.

Voor Steinweg Group is duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie op groepsniveau. Mohammed Hussein is verantwoordelijk voor het thema sustainability binnen de groep. Hij vertelt dat Steinweg belangrijke stappen zet om duurzaamheid te bevorderen, zowel binnen de organisatie als in de bredere gemeenschappen waarin we actief zijn. “Met een holistische benadering wil Steinweg een duurzaam ecosysteem creëren dat niet alleen gericht is op milieuaspecten, maar ook op sociale en governance-elementen. Een belangrijke verandering is dat we vroeger voornamelijk naar binnen keken, naar het effect van risico’s op ons bedrijf. Nu kijken we ook andersom: van binnen naar buiten. Dus wat is het effect van onze activiteiten op de omgeving waar we actief zijn?”

Tekst gaat door na afbeelding.

Steinweg's streven naar duurzaamheid: Sustainability Officer Mohammed Hussein en Senior Business Controller Esmeralda Hovinga
Mohammed Hussein, Group Sustainability Officer en Esmeralda Hovinga, Senior Business Controller & Sustainability Officer

Internationale werkgroep

Vroeger rapporteerden bedrijven slechts beperkt over duurzaamheid. Dat is nu anders. Door strengere wetgeving en groeiend bewustzijn van duurzaamheidskwesties is het voor bedrijven essentieel geworden om hun duurzaamheidsinspanningen serieus te nemen en dit in hun bedrijfsvoering te integreren. “Bij Steinweg hebben we deze verschuiving direct omarmd. We zijn vastberaden om een leider te worden op het gebied van duurzaamheid”, legt Esmeralda uit. Esmeralda Hovinga is senior business controller bij Steinweg en verantwoordelijk voor sustainability thema’s in Nederland. Samen met Mohammed werkt ze hard aan de implementatie van de nieuwe Europese wet- en regelgeving die in de maak is. “Dat doen we met een grotere internationale werkgroep met uit iedere Steinweg-regio een collega.”

Een kersverse werkgroep die sinds enkele weken actief is. Het doel is om samen invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Steinweg Group, zo ligt Mohammed toe: “De aangescherpte Europese wetgeving is de basis hiervoor, maar per land kijken we natuurlijk ook naar lokale eisen. Verder zie je per regio ook diverse aandachtspunten waar werk aan de winkel is. De duurzaamheidsdoelstellingen van Steinweg zijn gestoeld op drie poten: milieu, sociaal en governance.  In het ene land ligt de nadruk bijvoorbeeld meer op diversiteit, of mensenrechten, bij een ander land is dat CO2-uitstoot, of waterschaarste.”

Strengere Europese wetgeving

Aanleiding van deze werkgroep is de nieuwe, strengere Europese wetgeving die in de maak is. Om een indicatie te krijgen van het duurzaamheidsniveau heeft de werkgroep enkele weken geleden een survey uitgezet binnen de wereldwijde organisatie. Een vragenlijst onder de medewerkers om de mate van duurzaamheid binnen Steinweg in kaart te brengen. De resultaten worden nu verzameld en geanalyseerd. Dit vormt het startpunt van de aanscherping van duurzaamheidskwesties.

De nieuwe Europese standaard is nog in de maak, maar dat weerhoudt Steinweg er niet van om actie te nemen op toekomstige maatregelen. “Wij gaan gewoon door met verduurzamen. Dat komt omdat we het niet alleen voor de wet doen, maar omdat we het willen. Het zit in het DNA van Steinweg. Heel veel dingen doen we al, zoals bijvoorbeeld het uitnodigen van de buurt bij de bouw van een nieuwe terminal, om de omgeving te betrekken bij onze ontwikkelingen. Een ander voorbeeld is dat we in Nederland zo goed als helemaal van het gas af zijn. We wekken zelf hernieuwbare warmte op met biomassa. Alleen in het vastleggen van dit soort duurzame initiatieven zijn we niet altijd zo scherp geweest, daar komt nu verandering in”, aldus Esmeralda.

Mohammed en Esmeralda zijn blij met de nieuwe, strengere wet- en regelgeving voor bedrijven, dat greenwashing aanzienlijk terugdringt. Mohammed legt uit waarom: “Bij greenwashing doen bedrijven zich duurzamer voor dan ze daadwerkelijk zijn. Daar zijn er heel wat van. Ze geven zichzelf het label ‘duurzaam’ als marketingtruc, maar zijn in de praktijk helemaal niet zo duurzaam bezig als ze zeggen. Deze nieuwe wetgeving zal daar strenger op toezien. De aanscherping van de klimaatdoelen en energiecrisis hebben een hoop op scherp gezet.” Steinweg is altijd erg discreet geweest over de berichtgeving van duurzame activiteiten van de organisatie. Die bescheiden houding sierde het familiebedrijf en was een bewuste keuze, vertelt Esmeralda: “Daar waren we niet zo van. We doen het liever goed. Iedereen gebruikte de term duurzaam en groen om goed voor de dag te komen. Nu begint het kaf zich van het koren te scheiden en nu we meer naar buiten treden is het tijd om te laten zien hoe duurzaam Steinweg is.”

Tekst gaat door na afbeelding.

Botlek terminal in Rotterdam

”We kijken niet alleen naar onze directe uitstoot, maar naar de gehele waardeketen”

Verduurzamen van de organisatie gaat verder dan alleen de activiteiten van Steinweg. “We zijn vaak onderdeel van een groter logistiek proces. We kijken daarom ook naar de gehele supply chain, dus naar wat er voor ons in het proces gebeurt en daarna. Ook daarover gaan we rapporteren”, aldus Esmeralda. Een voorbeeld daarvan is het experiment in Nederland om walstroom aan te bieden.

Steinweg erkent het belang van externe stakeholders, zoals klanten, leveranciers en financiële instellingen, bij het bepalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Mohammed: “Door met hen in gesprek te gaan, begrijpen we de verwachtingen en behoeften beter. Zo kunnen we beter inspelen op duurzaamheidskwesties. Het betrekken van externe stakeholders is essentieel om een breed draagvlak te creëren voor duurzaamheidsinitiatieven en om positieve verandering te stimuleren. We kijken niet alleen naar de directe uitstoot van het bedrijf, maar ook naar de gehele waardeketen, inclusief indirecte uitstoot. We hebben onze duurzaamheidsinspanningen uitgebreid naar gebieden zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en sociale verantwoordelijkheid. Verduurzamen kun je simpelweg niet alleen. Alleen met z’n allen kun je impact maken, zowel op het milieu als maatschappelijk.”

Implementeren, rapporteren en verbeteren: een continu proces

Een succesvol duurzaamheidsbeleid valt of staat met transparantie en rapportage als cruciale onderdelen. Transparante rapportage is essentieel om verantwoording af te leggen en om externe belanghebbenden inzicht te geven in de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf. De rapportage van Steinweg gaat verder dan het verslag van de eigen activiteiten. Esmeralda vertelt: “We rapporteren ook over de impact van onze activiteiten op de gemeenschappen waarin we actief zijn en op de wereldwijde duurzaamheidsdoelen.”

Hoewel Steinweg al veel duurzame initiatieven heeft genomen, zijn er ook nog uitdagingen om te overwinnen. Vooral op het gebied van uniforme rapportage en duurzame samenwerkingsverbanden. “Op dit moment werken we hard aan een betere bewustwording van duurzaamheid binnen het bedrijf. Onze doelen zijn ambitieus. We werken voortdurend aan de reductie van onze milieu-impact, het vergroten van sociale kansen en we zetten ons volledig in om te streven naar een duurzame wereld”, aldus Mohammed.

Gepubliceerd op: 24 oktober 2023