Samenwerking en betrokkenheid cruciaal voor succesvol HSE-beleid

Hoe zorg je ervoor dat een HSE-beleid en protocollen worden omarmd door een hands-on organisatie als Steinweg? Dat is de uitdaging van Djina Boshuizen, hoofd HSE. Samen met haar team streeft ze naar een optimale veiligheidscultuur. Samenwerking en betrokkenheid zijn de sleutels om dat doel te bereiken.

Bij Steinweg is de afdeling HSE verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit beleid omvat zowel wettelijke vereisten als interne richtlijnen die de basis vormen waar Steinweg aan wil voldoen. Djina legt uit: “Het doel is om risico’s in kaart te brengen en beleid te ontwikkelen om medewerkers veilig en gezond naar huis te laten gaan. Net zo belangrijk is het thema milieu. Denk aan het regelen van de juiste vergunningen en het beheersen van onkruid en ongedierte.”

Succesvol HSE-beleid: Djina Boshuizen, HSE-manager
Djina Boshuizen, HSE-manager

Samenwerken met andere afdelingen

Djina’s dagelijkse werkzaamheden zijn gericht op samenwerking met andere afdelingen en het monitoren van de voortgang en besluitvorming op beleidsniveau. Binnen haar team heeft ze medewerkers die zich bezighouden met veiligheid, gezondheid en milieu, elk met hun eigen expertisegebied. “Ze voeren incidentonderzoeken uit, stellen werkinstructies op, voeren inspecties uit en werken samen met medewerkers op de werkvloer om een veilige, gezonde en milieubewuste werkomgeving te waarborgen.” HSE werkt vooral nauw samen met de operationele afdelingen, commerciële afdelingen en de technische dienst. Hoewel kwaliteit en HSE aparte afdelingen zijn, trekken ze veel met elkaar op en delen ze gemeenschappelijke doelstellingen.

Medewerkers betrekken

Ook zoekt HSE regelmatig contact met medewerkers op de werkvloer om hun input te verkrijgen en ervoor te zorgen dat zij zich gehoord voelen. “We luisteren naar ze en betrekken ze bij het vormgeven van het beleid en de werkprocessen.” Met het doel om een veiligheidscultuur te creëren en waar nodig gedragsverandering te realiseren. “We proberen bewustwording te creëren en medewerkers te motiveren om veiligheidsvoorschriften en -procedures na te leven. Dit gaat verder dan alleen het volgen van regels. Dat richt zich ook op het begrijpen van de redenen erachter en het actief bijdragen aan veiligheid op de werkvloer.”

Verbetering van de veiligheidscultuur

Hoewel het implementeren van een sterke veiligheidscultuur een uitdaging kan zijn, is Steinweg erin geslaagd om een positieve verandering te realiseren, stelt Djina. “Medewerkers voelen zich betrokken en durven vragen te stellen, verbeteringen voor te stellen en verantwoordelijkheid te nemen. Dit heeft geleid tot een veiligere en gezondere werkomgeving, waarin medewerkers met vertrouwen hun werk kunnen uitvoeren. Deze verbeteringen worden ook opgemerkt door klanten en leveranciers, die hogere eisen stellen aan veiligheid en milieu.”

Succesvol HSE-beleid: Steinweg medewerkers met de benodigde PBM's
Steinweg medewerkers

Een lerende omgeving

Steinweg wordt erkend als een koploper in de sector en speelt een actieve rol in het bevorderen van veiligheid. “Het HSE-beleid van Steinweg heeft immers ook effect op klanten en leveranciers, die in aanmerking komen met ons beleid. Sommigen hebben wat overtuigingskracht nodig als ze in aanmerking komen met een nieuwe procedure. Anderen gaan er soepel in mee en zien het als een positieve ontwikkeling. Ik zie het als een lerende omgeving die we bieden aan onze klanten en leveranciers.”

Het werkgebied van Djina en haar team zijn de Nederlandse vestigingen van Steinweg, maar ze heeft ook steeds vaker contact met internationale collega’s. “Hoewel er natuurlijk verschillen zijn tussen landen en regio’s, is er een groeiende samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring.”

Gepubliceerd op: 10 augustus 2023