Modernizarea și dezvoltarea Portului Constanța Sud, prin crearea de facilități de operare a containerelor și mărfurilor în zona administrată de către C. Steinweg Romania SRL

Modernizarea și dezvoltarea Portului Constanța Sud, prin crearea de facilități de operare a containerelor și mărfurilor în zona administrată de către C. Steinweg Romania SRL

Etapa 2 a proiectuluiModernizarea și dezvoltarea Portului Constanța Sud, prin crearea de facilități de operare a containerelor și mărfurilor în zona administrată de către C. Steinweg Romania SRL – Faza II” realizată în proporție de 100%.

La finalul lunii mai 2024, lucrările la platforma portuară cu multiple funcționalități din zona Portului Constanța Sud administrată de C. Steinweg România SRL, finanțată din fonduri europene prin proiectul etapizat ce vizează crearea de facilitați de operare a containerelor și mărfurilor operate în port, au fost realizate în procent de 100%.

Prin acest obiectiv vor fi create condițiile necesare pentru creșterea traficului în Portul Constanța prin dezvoltarea infrastructurii portuare de bază, respectiv a platformelor necesare pentru dezvoltarea ulterioară a suprastructurii necesare pentru depozitarea mărfurilor. Investiția constă în principal în amenajarea unei platforme portuare, care să ofere multiple funcţionalităţi, scopul principal al platformei fiind acela de depozitare şi de manipulare a mărfurilor tipice care sunt operate în portul Constanţa Sud. Pe platforma astfel amenajată, vor fi operate mărfuri generale, containere, mărfuri agabaritice şi mărfuri în vrac.

Platforma cu multiple funcționalități a fost proiectată şi dimensionată în conformitate cu Ghidul pentru proiectarea platformelor portuare, indicativ GP 068-2002. Suprafața totală destinată acesteia este de cca. 2.19 ha. Din punct de vedere al destinației, în funcție de amplasarea acesteia faţă de frontul de acostare, platforma care face obiectul prezentului proiect se află în zona de depozitare. La alegerea tipului de îmbrăcăminte, a stratelor de bază şi de fundare s-a ţinut seama de încărcările normate aferente depozitării de containere şi mărfuri în vrac şi generale, precum şi de caracteristicile terenului de fundare. Ținând cont de natura imobilă a lucrării de infrastructură-platformă, de natura, modul de proiectare și construcție, s-a avut în vedere ca aceasta platformă portuară să poată suporta orice tip de marfă.

Investiția este realizată în cadrul proiectului etapizat „Modernizarea și dezvoltarea Portului Constanța Sud, prin crearea de facilități de operare a containerelor și mărfurilor în zona administrată de către C. Steinweg Romania SRL – Faza II”, cod SMIS 318586. În prima etapa a proiectului, care s-a desfășurat în perioada mai – decembrie 2023 și a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, au fost realizate lucrările la platformă și utilitățile aferente, respectiv 53% din investiție. Diferența de 47% va fi executată până la finalul anului 2024 în etapa 2 a proiectului, finanțată prin Programul Transport 2021-2027, în cadrul contractului de finanțare nr. 18/20.02.2024 semnat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate de management.

Prin această investiție vor fi realizate următoarele facilități:

  • Amenajarea unei platforme portuare pentru manipularea mărfurilor din portul Constanța Sud, inclusiv mărfuri generale, containere, mărfuri agabaritice și vrac.
  • Construirea unor facilități pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, precum și un bazin de retenție pentru prevenirea inundațiilor.
  • Racordarea platformei la rețeaua de energie electrică existentă și instalarea unui post de transformare.
  • Amenajarea unei rețele pentru colectarea apelor uzate și a unui bazin vidanjabil.
  • Construirea unei clădiri administrative pentru operatorul portuar (Compania C. Steinweg România S.R.L.).
  • Împrejmuirea amplasamentului, cu barieră și cabină de control acces.
  • Construirea unui depozit pentru piese și a unui atelier de reparații auto.
  • Amenajarea unei rampe pentru control vamal și două platforme-cântar vehicule.

Valoarea totală a contractului este de 21.047.103,84 LEI (douăzeci și una de milioane patruzeci și șapte de mii o sută trei lei și optzeci și patru de bani), din care 12.416.687,28 lei este valoarea totală eligibilă (6.084.176,76 lei – FC și  6.084.176,77 lei BS), 248.333,75  lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și 8.630.416,56 lei valoarea totală neeligibilă a proiectului (incl. TVA neeligibil).

În prezent sunt în curs de realizare lucrările care vizează suprastructura, respectiv sediul administrativ al societății, ale căror costuri sunt suportate integral de beneficiar.

Investiția va fi operațională începând cu octombrie 2024, după finalizarea lucrărilor ce vizează suprastructura, respectiv sediul administrativ al societății.

Datele de contact ale Beneficiarului

C Steinweg Romania SRL:

Phone : +40341881888;

Fax: +40341881887;

Email : all@ro.steinweg.com;

Web : www.steinweg.com

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport, accesați www.mt.ro;

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.