Het inspirerende verhaal van Mercy Ships

Al meer dan vier decennia lang wijdt Mercy Ships zich aan een nobel doel: medische zorg bieden aan de meest behoeftigen wereldwijd, direct vanaf het dek van ziekenhuisschepen. Dit streven naar praktische liefdadigheid heeft het leven van meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden veranderd. Met de schepen Africa Mercy en Global Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, heeft Mercy Ships een blijvende impact op gemeenschappen in Afrika.

De oorsprong van de droom

Het verhaal van Mercy Ships begon met een droom, een visie van vrijwilligers die over de hele wereld reisden en geconfronteerd werden met schrijnende armoede en een schrijnend gebrek aan medische zorg. Corjan Rink van Mercy Ships Holland vertelt: “Het is een heel lang verhaal, maar om het kort te maken, is daaruit de droom ontstaan om een schip om te bouwen tot medische faciliteit en van daaruit ook zorg te gaan verlenen. Dat is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een medisch specialistische organisatie die zich nu vooral richt op het continent Afrika.”

Van links naar rechts: Peter Vortman, Corjan Rink en Ben Kok

Logistieke ondersteuning vanuit Steinweg

Steinweg Nederland draagt bij aan de missie van Mercy Ships door vrijwillig logistieke ondersteuning te bieden in de haven van Rotterdam. Regelmatig helpt Steinweg bij het laden van containers voor Mercy Ships. Peter Vortman van Steinweg vertelt over de waarde die Steinweg hecht aan de ondersteuning van Mercy Ships. Hij zegt: “Het is inspirerend om te zien hoe ons bescheiden aandeel in de logistiek bijdraagt aan de grotere missie van Mercy Ships. Als medewerker waardeer ik het zeer dat Steinweg dit doet zonder daarbij op de voorgrond te treden. Het past bij onze bedrijfscultuur om op een discrete manier bij te dragen aan zo’n goed doel.”

Cruciale partnerschappen voor vooruitgang

Corjan benadrukt het belang van partnerschappen zoals die met Steinweg: “Zonder de steun van bedrijven als Steinweg zou het niet mogelijk zijn om onze missie voort te zetten. Het zijn niet alleen de financiële bijdragen die tellen, maar ook het delen van kennis en het bieden van infrastructuur dat van onschatbare waarde is.” Mercy Ships Holland heeft daarom een speciale tak opgericht die zich richt op het betrekken van Nederlandse bedrijven bij haar missie. Ben Kok, verantwoordelijk voor deze tak binnen Mercy Ships Holland, legt uit dat de Business Club een belangrijk onderdeel is van het betrekken van bedrijven bij de missie van Mercy Ships. Door lid te worden van de Business Club kunnen bedrijven niet alleen financiële steun bieden, maar ook hun expertise delen en profiteren van netwerkmogelijkheden. Ben vertelt: “We streven ernaar om ons netwerk van bedrijven uit te breiden en nieuwe partnerschappen aan te gaan. Op deze manier kunnen we samen een nog grotere impact hebben en duurzame verandering teweegbrengen in de wereldwijde gezondheidszorg.”

Streven naar duurzame verandering

De missie van Mercy Ships omvat meer dan alleen het verlenen van directe medische zorg, maar ook het opbouwen van lokale capaciteit en het verbeteren van de algehele gezondheidszorginfrastructuur. Denk aan trainingen voor medisch personeel en het aangaan van samenwerkingen met lokale ziekenhuizen en overheden om duurzame verbeteringen tot stand te brengen. Deze duurzame verandering wordt door Steinweg toegejuicht, omdat het naadloos aansluit bij onze werkwijze en denkwijze. Als een bedrijf dat al meer dan 175 jaar bestaat, richten wij ons op de lange termijn. Het is inspirerend om te zien hoe Mercy Ships structureel de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden verbetert, wat een cruciale stap is naar een betere toekomst voor deze gemeenschappen.

De Global Mercy meerde aan naast de Africa Mercy kort na zijn eerste aankomst in Afrika in Dakar, Senegal. Dit was ook de eerste keer dat beide schepen op dezelfde locatie waren.

Gepubliceerd op: 10 mei 2024